Vilkår og personvern

Vilkår for benyttelse av tjenesten Vancamper AS

Vancamper AS, Steinbergveien 2, 3053 Steinberg (Drammen kommune), org nr. 926 309 749MVA, driver en salgstjeneste hvor forbrukere og bedrifter kan kjøpe/bestille camperutstyr, produkter og conversion-kits til eget bruk.


1. Definisjon av parter


Selger: er Vancamper AS og blir i det følgende benevnt vi, oss, eller Vancamper AS.
Kunde: er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt
som, kunden, dere, du, deg, din eller ditt.
Salgsprodukter: innebærer alle produkter Vancamper AS forhandler på vancamper.no.
Butikk / Pick-up Point: menes utlevering (pick-up) på vårt lokale i Steinbergveien 2, 3053
Steinberg (Drammen kommune).


2. Generelt


Disse vilkårene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.vancamper.no til forbrukere og
bedrifter. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

• Pick-up point: Salgsobjekter kan hentes på Vancamper AS pick-up point
(Steinbergveien 2, 3053 Steinberg) etter avtalt tid.

• Frakt: Salgsobjekter sendes fra Vancamper AS (Steinbergveien 2, 3053 Steinberg) etter gjeldene fraktpriser oppgitt ved bestilling på vår nettside. Frakt utføres av våre tredjeparts samarbeidspartnere som Posten, Bring mm. i henhold til deres vilkår.
Hvis varen returneres til Vancamper AS grunnet Kjøpers manglende uthenting, eller grunnet manglende merking på mottakers postkasse/dør, ufullstendig adresse etc. vil Kjøper fortsatt belastes for varen og kjøpesummen. I disse tilfellene vil omkostninger for retur til Vancamper AS og ny utsendelse til Kunde belastes kunden.


• Høytidsdager: Vancamper AS er generelt sett stengt på offentlige høytidsdager.
Vancamper AS tar imot evt. slike forespørsler og innfrir så godt vi kan.


3. Betaling, depositum og priser


3.1. Betaling: skjer via Vipps eller Visa, Mastercard eller American Express kort på nettet
via vår betalingsformidler NETS som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav.


4. Angrerett på kjøp

Angrerettloven gir deg rett til å angre dine kjøp. Angreretten gjelder for varer som er kjøpt hos vancamper.no (nettbutikk).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter mottatt vare gir oss 
skriftlig melding om dette (Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ).

For å benytte angreretten må varen være levert oss i samme mengde og tilstand som du mottok den. Dersom du prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje etc) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Hvis kunden tar i bruk varen gjelder ikke angreretten.

Varer som er bestilt etter mål tilpasset eller bearbeidet etter kundens ønske har ikke angrerett. Dette gjelder også tepper, isolasjon o.l tilpasset og kuttet etter meter, kvadratmeter enkeltvis eller i pakketilbud.

Kunde skal kontakte, informere og avklare praktiske detaljer med Vancamper AS før retur grunnet angrerett og sende angrerettskjema ferdig utfylt til post@vancamper.no.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen med angrerettskjema senest innen angrefristens utløp, dvs. 14 dager etter mottatt vare. Returvaren skal sendes med Posten eller annen forsvarlig metode. Varen er kjøpers ansvar til varen er fremkommet til Vancamper AS. Kjøper må bekoste returfrakt.

Pakker/varer som returneres til Vancamper AS grunnet manglende uthenting jf. pkt. 2 dekkes ikke av angreretten. Ved ny utsendelse vil frakt belastes kunden.

Merk at angrerett på varer og tjenester ikke gjelder bedrifter. Utover disse betingelser gjelder Forbrukerloven (privatkunder) og Kjøpsloven (bedrifter).


5. Immaterielle rettigheter

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden
er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Videoer på Youtube o.l er linker til tredjeparts
tjeneste utenfor Vancamper AS kontroll.


6. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Avtalt verneting er Oslo
Tingrett.


7. Endringer

Vancamper AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene.
Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på vancamper.no.
Dersom Vancamper AS vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til kjøpers
rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på www.vancamper.no 30 dager før
de trer i kraft.
Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på www.vancamper.no
godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye
vilkårene, kan du ikke bruke Vancamper AS


Sist oppdatert 03.11.2023

Personvernserklæring

Vancamper AS ønsker at du som bruker skal være trygg på at vi ivaretar ditt personvern og behandler alle personopplysninger i henhold til lovgivningen.

Personopplysninger

Når du kjøper et eller flere produkter fra vancamper.no må du oppgi navn, adresse, telefonnummer og epost. For å registrere en ordre må det nødvendigvis også bli lagret opplysninger om tidspunkt for utleie og hva slags utstyr som er reservert/bestilt. Det er 18 års aldersgrense på bruk av tjenesten og du må derfor også oppgi ditt fødselsår. Ved bruk av tjenesten lagres din ordrehistorikk. Disse personopplysninger brukes for å levere tjenesten til deg. Disse personopplysningene oppbevares så lenge du står registrert som bruker hos oss. De personopplysninger vi har registrert er tilgjengelig og kan endres på din side. Du kan også kontakte oss og be om at vi fjerner dine personopplysninger eller bli avregistrert fra våre systemer. Du vil da ikke lenger kunne bruke tjenesten med mindre du registrer deg på nytt.

Personopplysninger til tredjepart

Vancamper AS vil ikke selge, bytte, eller videreformidle dine personopplysninger.

Betalingsinformasjon

Når du bestiller lagres kortinformasjonen din hos betalingsleverandøren DIBS for å ivareta din ordre. DIBS oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er PCI sertifisert. Dette gjør at vi kan håndtere endring av ordre, oppheving av reservasjon slik som depositum, kreditering, ytterligere påløpte kostnader fra brukeren (ved for sen innlevering, skade eller lignende), samt redusere misbruk og svinn. Transaksjonsopplysninger blir lagret relatert til din ordre, men altså ikke kortopplysningene. Transaksjonsopplysninger vil bli lagret så lenge du står registrert som bruker av tjenesten jf. punkt om personopplysninger.

Bruk av innsamlede opplysninger

Personopplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse m.m.) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenesten, som hvilket utstyr du leier og informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Personopplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører.

Informasjonskapsler

Når du besøker vår tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker og samle inn data. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for å huske leiedatoer, og utstyr. Informasjonskapsler forenkler bruken av tjeneste og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. De brukes også til å mellomlagre data som tilgjengelige utleiedatoer, priser og lignende.Gjennom tjenerlogger og andre verktøy kan vi registrere informasjon om enheten og tilkoblingen til vår tjeneste, herunder operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon brukes i anonym og aggregert statistikk, men kan også kobles mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av vår tjeneste til den enheten du bruker.


Sist oppdatert 24.01.2024